Aýratyn önümler

BIZ hakda

“Nanjing Liyuan Storage Equipment Co., Ltd”, ammar rack ulgamlaryny dizaýn etmek, üpjün etmek we gurnamak boýunça ýöriteleşen bir kompaniýa.Bizde hünärmen tehniki topary, ökde işçi güýji, uly satuw topary we satuwdan soň 24 sagat onlaýn hyzmat bar.

GÖRNÜŞ ARERI

Müşderi täzelikleri

Işewürligimiz nirede: Şu wagta çenli Al Algerirde, Müsürde, Eýranda, Günorta Afrikada, Hindistanda, Malaýziýada we beýleki Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda amatly agent ulgamlaryny döretdik.Şeýle hem Eastakyn Gündogarda we Günorta Amerikada.Hyzmatdaşymyz we müşderilerimiz köp.

whatsapp
E-poçta iberiň
SORAG